Có gì mới

Toàn cảnh khóa học “Coaching Skills For Leader” tại Bộ phận Vận hành các dự án miền Bắc và Trung tâm Hà Nội

Vào ngày 15-16/5 vừa qua, Bộ phận Đào tạo triển khai chương trình “Coaching Skills For Leader” dành cho đội ngũ nhân sự là PM, Trưởng bộ phận, BO… tại …

Toàn cảnh khóa học “Coaching Skills For Leader” tại Bộ phận Vận hành các dự án miền Bắc và Trung tâm Hà Nội Read More »

Scroll to Top