Author name: DangBaoPhuong

Toàn cảnh khóa học “Coaching Skills For Leader” tại Bộ phận Vận hành các dự án miền Bắc và Trung tâm Hà Nội

Vào ngày 15-16/5 vừa qua, Bộ phận Đào tạo triển khai chương trình “Coaching Skills For Leader” dành cho đội ngũ nhân sự là PM, Trưởng bộ phận, BO… tại …

Toàn cảnh khóa học “Coaching Skills For Leader” tại Bộ phận Vận hành các dự án miền Bắc và Trung tâm Hà Nội Read More »

Nâng cao Kỹ năng làm việc nhóm cho nhân sự khối văn phòng thuộc Bộ phận vận hành các dự án miền Nam

Cuối tháng 4 vừa qua, với sự dẫn dắt của Giảng viên đào tạo Nguyễn Ngọc Anh, nhân sự khối văn phòng Bộ phận vận hành các dự án miền …

Nâng cao Kỹ năng làm việc nhóm cho nhân sự khối văn phòng thuộc Bộ phận vận hành các dự án miền Nam Read More »

ICD triển khai kiểm soát Tuân thủ – An toàn thông tin – Quản lý nội vụ tại Trung tâm Vĩnh Phúc và Trung tâm Hải phòng

Trong tháng 4 vừa qua, Bộ phận Kiểm soát nội bộ (KSNB) đã tiến hành đánh giá Tuân thủ – An toàn thông tin (ATTT) – Quản lý nội vụ …

ICD triển khai kiểm soát Tuân thủ – An toàn thông tin – Quản lý nội vụ tại Trung tâm Vĩnh Phúc và Trung tâm Hải phòng Read More »

Scroll to Top