Mang khóa học “Coaching skills for leaders” tới với Bộ phận vận hành miền Nam

Là khóa học được “đo ni đóng giày” cho đội ngũ nhân sự đang làm công tác quản lý nhằm chia sẻ nhiều hơn những kiến thức và giá trị về “coaching” (quá trình hướng dẫn, tư vấn, đào tạo nhằm giúp cá nhân hoàn thiện năng lực và khai thác tối đa tiềm năng của mình), trong 02 tuần cuối tháng 3, bộ phận Đào tạo đã triển khai các nội dung liên quan tới các nhân sự nguồn của Bộ phận vận hành miền Nam.

Khóa học hướng tới đối tượng là các trưởng bộ phận, quản lý dự án, phó quản lý dự án, suppervisor, senior team leader… – nhóm nhân sự đang hàng ngày trực tiếp quản lý đội ngũ và dẫn dắt hoạt động của các dự án, bộ phận. Với nội dung tập trung vào 04 điều cốt lõi: 

  • Tư duy về huấn luyện và phát triển nhân viên 
  • Kỹ năng mở đầu cuộc huấn luyện
  • Kỹ năng lắng nghe và phản hồi 
  • 05 bước Coaching hiệu quả

khóa học đã cho học viên những giá trị ý nghĩa trong việc nhận thức đúng đắn và có phương pháp hiệu quả trong hoạt động coaching cũng như áp dụng các kỹ năng được học vào thực tế công việc.

Giảng viên Bùi Tiến Dũng chia sẻ về kỹ năng lắng nghe & phản hồi

Điểm nhấn của khóa đào tạo lần này chính là Mô hình coach 345. Theo đó, học viên biết về 03 giai đoạn quan trọng (pre – in – post/Giai đoạn Chuẩn bị – Giai đoạn thực hiện – Giai đoạn sau), 4 kỹ năng cần có (kỹ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi), 5 bước tổ chức phiên coach (C.O.A.C.H: Collaboration – Open – Approach – Conclusion – Hand note/Hợp tác – Mở đầu – Tiếp cận – Kết  luận – Tóm tắt).

Học viên có cơ hội hiểu thêm về mô hình 345 và cách ứng dụng để coaching đạt hiệu quả

Bằng kinh nghiệm, sự thấu hiểu về ngành, anh Bùi Tiến Dũng – Trưởng Bộ phận Đào tạo – cùng các cộng sự của mình đã lồng ghép vào bài giảng những minh họa thực tiễn sinh động, đồng thời chia sẻ những “case study” nổi bật để học viên dễ dàng hình dung. Việc chuyển đổi những nội dung lý thuyết thành những hoạt động sôi nổi đã mang lại cho học viên nhiều trải nghiệm thú vị, góp phần ghi nhớ sâu sắc nội dung bài học, cũng như ứng dụng nó trong thực tế công việc hàng ngày.

Học viên sôi nổi tham gia thực hành các tình huống coaching

Giờ đào tạo trở nên thú vị hơn nhờ những hoạt động, trò chơi, tương tác thu hút được giảng viên lồng ghép trong quá trình truyền đạt kiến thức

Kết thúc khóa, học viên được cấp chứng chỉ của công ty

Khóa học kết thúc. Song, mỗi buổi đào tạo vẫn để lại những ý nghĩa, cảm xúc riêng. Đặc biệt là hoạt động thực hành được áp dụng trong các tình huống coaching là cách các coachee – những PM, BO, nhân sự nguồn… rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng, sẵn sàng đổi mới cách thức quản lý và tạo động lực làm việc cho nhân sự đang quản lý. 

 

Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

Scroll to Top