HRD kiểm tra tuân thủ công tác Hành chính – Nhân sự tại Trung tâm Hải Phòng và Trung tâm Đà Nẵng

Nằm trong kế hoạch kiểm tra tuân thủ các công tác Hành chính – Nhân sự, Bộ phận HR đã có chuyến công tác hiệu quả tại các site Hải Phòng (17/4) và Đà Nẵng (25-26/4) trong tháng 4 vừa qua.

Đại diện đoàn kiểm tra, chị Hoàng Thị Bích Loan – Trưởng Bộ phận HR và các chuyên viên đã trực tiếp làm việc với các đầu mối đang đảm nhiệm công tác chuyên môn tại đơn vị, cùng phối hợp thực hiện các nội dung đánh giá như sau:

– Kiểm soát tuân thủ: Quy trình tuyển dụng – trình ký hợp đồng – giải quyết thủ tục thôi việc của KVP; quy trình tiếp nhận nhân sự thử việc; quy trình lưu hồ sơ, hợp đồng; quy trình quản lý dữ liệu cá nhân và nội quy lao động. Với nhóm Hành chính, thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy trình mua hàng, quản lý tài sản và Lễ tân tiếp khách.

– Đảm bảo duy trì hệ thống an toàn thông tin (ATTT): Chính sách ATTT, các biện pháp kiểm soát ATTT và dán nhãn tài sản.

HRD đánh giá tuân thủ tại Trung tâm Hải Phòng

Thực hiện quy trình kiểm tra tại Trung tâm Đà Nẵng

Đoàn kiểm tra áp dụng hình thức đánh giá 1:1 nhằm sâu sát từng cá nhân và hoạt động thực tiễn tại trung tâm để kịp thời phát hiện vấn đề và phản hồi trực tiếp đến nhân sự được đánh giá. Kết thúc buổi kiểm tra, Bộ phận tổng hợp các vấn đề còn tồn tại, đưa ra khuyến nghị và thời hạn nghiệm thu kết quả sau khi khắc phục cho các đơn vị.

Áp dụng hiệu quả hình thức kiểm tra 1:1

Hoạt động kiểm soát tuân thủ các công tác Hành chính – Nhân sự được tổ chức định kỳ hàng năm, giúp sớm phát hiện và khắc phục vấn đề trong các quy trình, quy định; giảm thiểu rủi ro trong từng mắt xích quan trọng.

Bộ phận HR sẽ tiếp tục kế hoạch kiểm tra tuân thủ tại Khối vận hành miền Bắc và Trung tâm Hà Nội trong tháng 5.

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

Scroll to Top