“Lì xì cho em” – Chương trình thiện nguyện Tết 2024

Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp và nhân văn vì cộng đồng của Bellsystem24 Vietnam, nhằm kêu gọi BSVers tích cực tham gia các hoạt động từ …

“Lì xì cho em” – Chương trình thiện nguyện Tết 2024 Read More »