Chương trình đánh giá nội bộ An toàn thông tin 2024 tại Trụ sở chính – CRM Business – Offshore

Sau khi hướng dẫn các Bộ phận, đơn vị hoàn thiện tài liệu, hồ sơ đánh giá theo quy định, Bộ phận Kiểm soát nội bộ chính thức triển khai Chương trình đánh giá nội bộ An toàn thông tin (ATTT) 2024 tại các địa điểm Trụ sở chính – CRM Business – Offshore từ 11 – 13/6/2024.

Với mong muốn các bộ phận/đơn vị duy trì khả năng tuân thủ các quy chế, chính sách, quy định và quy trình của hệ thống quản lý ATTT đã ban hành, đồng thời chuẩn bị cho đợt đánh giá ISO 27001: 2013 trong thời gian sắp tới, Bộ phận Kiểm soát nội bộ đã phối hợp với các Bộ phận, Phòng ban tại Trụ sở chính – CRM Business – Offshore tổ chức kỳ đánh giá nội bộ hiệu quả.

Đoàn đánh giá trực tiếp triển khai hoạt động đánh giá nội bộ 

Trong cuộc họp khai mạc ngày 11/6, chị Phạm Hương – Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ – Trưởng Ban đánh giá đã thông báo kế hoạch, lịch trình kiểm tra cụ thể. Đồng hành với Bộ phận kiểm soát nội bộ có sự tham gia của nhân sự các bộ phận Đào tạo, Nhân sự, ICT và Kinh doanh toàn cầu trong Ban đánh giá. Theo đúng mục tiêu và lộ trình triển khai, chương trình đánh giá nội bộ đã thuận lợi hoàn thành. Ban đánh giá đã phát hiện ra các lỗi sai, sự cố, đưa ra phương án khắc phục và theo dõi quá trình khắc phục của các Bộ phận, đơn vị.

Theo đó, bằng chứng khắc phục của các Bộ phận, đơn vị được đảm bảo sẽ hoàn hoàn thiện trước ngày 20/6/2024 để sẵn sàng cho đợt đánh giá ISO 27001: 2013 sắp tới vào 3 – 4/07/2024.

Một số hình ảnh trong Chương trình đánh giá:

Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

Scroll to Top