Chương trình đào tạo ATTT tháng 8/2023 Khối dự án

Bộ phận KSNB thông báo về “Chương trình đào tạo ATTT tháng 08/2023 khối dự án”
Phạm vi : CRM Business (miền Bắc, miền Nam) , Global Business ( Offshore)
Đối tượng :Nhân sự mới chưa tham gia và không đạt đào tạo ATTT các đợt trước
HCNS tại các đơn vị nhận thông tin để xuất “Danh sách nhân sự”
Nhân sự phụ trách tổng hợp chú ý : Thông tin học viên, thông tin gmail, mã thành viên cần phải chính xác.
1.Tổng hợp danh sách đào tạo gửi về Bộ phận Đào tạo Miền Bắc/BP. KSNB muộn nhất vào 15h00 ngày 11/09/2023 để thực hiện đào tạo
2. Bộ phận Đào tạo triển khai chương trình đào tạo: Sau khi có danh sách Bộ phận Đào tạo lên chương trình đào tạo (mở khóa, tạo lớp, thêm học viên tham gia)
3.Thời gian đào tạo dự kiến 12/09/2023- 19/09/2023
4. BP. KSNB tiến hành theo dõi khóa học và chấm điểm bài thi ( miền Bắc và Offshore) và Ms. Duyên phụ trách chấm và tổng hợp báo cáo đối với (miền Nam)
Lưu ý: Bộ phận Nhân sự và Bộ phận HCNS tại các đơn vị gửi kết quả đào tạo ATTT của nhân sự KVP hàng tháng khi kết thúc khóa đào tạo ATTT.
Kính đề nghị anh/chị nhận thông tin kế hoạch và thời gian triển khai tổ chức đào tạo ATTT sắp tới.

Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

Scroll to Top