Lịch kiểm tra đánh giá 5S Khối Văn phòng Tháng 9

Bộ phận KSNB thông báo về lịch kiểm tra đánh giá 5S tháng 9, cụ thể như sau:

Đối tượng được đánh giá: Toàn thể cán bộ nhân viên KVP HO

Nội dung tiêu chuẩn 5S:

– S1: Sàng lọc: Loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi nơi làm việc.

– S2: Sắp xếp: Để mọi thứ ngăn nắp có trật tự, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

– S3: Sạch sẽ: Giữ vệ sinh nơi làm việc.

– S4: Săn sóc: Duy trì S1, S2, S3 mọi lúc mọi nơi.

– S5: Sẵn sàng: Rèn luyện và tuân thủ 5S một cách tự giác, tự nguyện.

Bảng các tiêu chí đánh giá 5S tại công ty theo file đính kèm

Thời gian đánh giá 5S trong T9.2023: Chiều thứ 6 ngày 29/9/2023

Thành viên đoàn đánh giá: BP KSNB + 01 thành viên đề cử của phòng ban khác

   Đối với các trường hợp cá nhân không thực hiện 5S sẽ bị áp dụng các chế tài xử phạt (theo file thông tin đính kèm).

   Đề nghị toàn thể cán bộ nhân viên nghiêm túc thực hiện để cùng xây dựng một môi trường làm việc XANH – SẠCH – ĐẸP!

Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

Scroll to Top