ICD triển khai kiểm soát Tuân thủ – An toàn thông tin – Quản lý nội vụ tại Trung tâm Vĩnh Phúc và Trung tâm Hải phòng

Trong tháng 4 vừa qua, Bộ phận Kiểm soát nội bộ (KSNB) đã tiến hành đánh giá Tuân thủ – An toàn thông tin (ATTT) – Quản lý nội vụ (QLNV) tại Trung tâm Vĩnh Phúc (15/4) và Trung tâm Hải Phòng (23/4).

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, đánh giá Tuân thủ – ATTT – QLNV năm 2024, Bộ phận Kiểm soát nội bộ thực hiện chương trình đánh giá tại các trung tâm/đơn vị/dự án trên toàn hệ thống. Theo đó, Trung tâm Vĩnh Phúc và Trung tâm Hải Phòng là địa điểm kiểm tra trong tháng 4.

Các chuyên viên trực tiếp làm việc với đầu mối phụ trách kiểm tra hiện trạng, thực tế hoạt động tuân thủ của các phòng ban theo Quy trình, Quy định của công ty; các biện pháp về ATTT (thay đổi mật khẩu máy tính định kỳ, lưu trữ hồ sơ, phương án backup dữ liệu, dán nhãn tài sản…); quản lý nội vụ (Chấm công ca, nghỉ phép, nhật ký checkin-checkout…) và quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo nghị định 13/2023/NĐ-CP.

Các chuyên viên đánh giá tuân thủ tại các trung tâm

Kết thúc buổi đánh giá, chị Phạm Thị Thu Hương – Trưởng bộ phận KSNB – chủ trì cuộc họp bế mạc, ghi nhận những kết quả thực hiện tích cực và lắng nghe đề xuất của các trung tâm. Bên cạnh đó, bộ phận cũng phân tích các vấn đề còn tồn tại, đưa timeline khắc phục để các đơn vị theo dõi và gửi lại bằng chứng sau khi khắc phục. Trong quá trình này, Bộ phận Kiểm soát nội bộ cũng thường xuyên tương tác, phối hợp với các trung tâm đưa ra các biện pháp xử lý hiệu quả.

Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục triển khai đánh giá tuân thủ ATTT – QLNV tại Trung tâm Đà Nẵng trong tháng 5 sắp tới.

Một số hình ảnh khác của hoạt động đánh giá:

Tổ chức cuộc họp khai mạc triển khai kế hoạch đánh giá tại Trung tâm Hải Phòng

Thực hiện hoạt động đánh giá trực tiếp

Họp bế mạc chương trình đánh giá tại Trung tâm Vĩnh Phúc

Chia sẻ bài viết

Bài viết khác

Scroll to Top