logo top bsv

Võ Thị Thùy Linh

Giới thiệu

– Đạt 106% KPI doanh số định mức, đạt chỉ tiêu cao nhất trong khối dự án Viettel

– Đáp ứng 100% FTE đối tác yêu cầu & chỉ tiêu riêng của khối Viettel trong năm

– Sẵn sàng hỗ trợ cho các khu vực khác với năng suất lên tới 120% năng lực của trung tâm.

– Đạt doanh thu sale tốt & có tỷ lệ nhân sự nghỉ việc trong năm thấp

– Dẫn dắt trung tâm phát triển mạnh mẽ

Gương mặt khác

Scroll to Top