logo top bsv

Trần Thị Ngọc Loan

Giới thiệu

– KPI Trung bình năm: 9,8

– Đạt 238% KPI doanh số định mức

– Tỷ lệ đảm bảo công chuẩn: 105%

Gương mặt khác

Scroll to Top