logo top bsv

Nguyễn Trương Phương Thảo

Giới thiệu

Vào tháng 11 năm 2022, chị Nguyễn Trương Phương Thảo được bổ nhiệm vị trí Giám đốc quản lý vận hành mảng CSKH – Khối Dự án miền Nam. Trong công việc, chị là người quản lý mạnh mẽ, quyết đoán, có khả năng tập trung cao độ để đạt được mục tiêu bản thân đặt ra một cách tốt nhất. Nhưng cũng là người chị, người cộng sự nhiệt thành, tình cảm.

“Đừng cố gắng để thành công, hãy cố gắng sống có giá trị” là câu nói của Albert Einstein mà chị tâm đắc nhất. Chúc cho chị Thảo sẽ có thật nhiều thành tựu và kỷ niệm đáng quý tại BSV. 

Gương mặt khác

Scroll to Top