logo top bsv

Huỳnh Nguyễn Nữ Thục Loan

Giới thiệu

– Đạt KPI xuất sắc, top đầu

– KPI trung bình năm: 9,8

– Tỷ lệ đảm bảo công chuẩn: 100%

Gương mặt khác

Scroll to Top