logo top bsv

Huỳnh Anh Ý

Giới thiệu

– KPI Trung bình năm: 108,46

– Đạt 93% KPI doanh số định mức

– Tỷ lệ đảm bảo công chuẩn: 98,25%

Gương mặt khác

Scroll to Top