logo top bsv

Đặng Thị Thùy Linh

Giới thiệu

– KPI Trung bình năm: 10,45

– Đạt 104% KPI doanh số định mức

– Sản lượng CĐBR: 172 TB/tháng

– Tỷ lệ đảm bảo công chuẩn: 100%

Gương mặt khác

Scroll to Top