HÀNH TRÌNH CỐNG HIẾN & PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO BÙI TIẾN DŨNG

Khởi đầu với vị trí tổng đài viên, cho đến nay đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận Đào tạo, đó là một hành trình dài ghi dấu nhiều sự nỗ lực, cống hiến và quyết tâm của anh Bùi Tiến Dũng. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh.

Chia sẻ

Scroll to Top